Domki

WIELKI DOM
(zamieszkały przez nauczycieli z części Olimpijskiej i Rzymskiej):
Dulal Khan (Zeus)
Eupsyhia

Część Olimpijska:
DOMEK PIERWSZY - Zeus
Mieszkańcy:
Darien Conway

DOMEK DRUGI - Hera
Mieszkańcy:
(domek symboliczny)

DOMEK TRZECI - Posejdon
Mieszkańcy:
Samuel Wakefild
Leila Mia Rogers

DOMEK CZWARTY - Demeter
Mieszkańcy:
--

DOMEK PIĄTY - Ares
Mieszkańcy:
Rose Melbourne

DOMEK SZÓSTY - Atena
Mieszkańcy:
Beleth DiCaprio
Jocelyn Clare

DOMEK SIÓDMY - Apollo
Mieszkańcy:
Edward Norringrot
Gabriel Gray

DOMEK ÓSMY - Artemida
Mieszkańcy:
(domek symboliczny)

DOMEK DZIEWIĄTY - Afrodyta
Mieszkańcy:
Caspian Monroe

DOMEK DZIESIĄTY - Hefajstos
Mieszkańcy:
Ashbel Hawayein
Rossella Masconi

DOMEK JEDENASTY - Hermes
Mieszkańcy:
Matthew Shepard

DOMEK DWUNASTY - Dionizos
Mieszkańcy:
--

DOMEK TRZYNASTY - Hades
Mieszkańcy:
Bellamy Sangster

DOMEK CZTERNASTY - Iris
Mieszkańcy:
--

DOMEK PIĘTNASTY - Hypnos
Mieszkańcy:
Mike Winchester

DOMEK SZESNASTY - Nemezis
Mieszkańcy:
--

DOMEK SIEDEMNASTY - Nike
Mieszkańcy:
--

DOMEK OSIEMNASTY - Hebe
Mieszkańcy:
--

DOMEK DZIEWIĘTNASTY - Tyche
Mieszkańcy:
--

DOMEK DWUDZIESTY - Hekate
Mieszkańcy:
Isobel Gray
Roxanne Whitemorrey

MAŁY DOMEK - Pomniejsze bóstwa, muzy i nimfy
Mieszkańcy:
Michał Cichowski
Aria
Claire Ross
Felicity Posey
Ida Gray
Issabele Sorel
Sloane Laveau

Część Rzymska:
DOMEK PIERWSZY - Jupiter
Mieszkańcy:
--

DOMEK DRUGI - Junona
Mieszkańcy:
(domek symboliczny)

DOMEK TRZECI - Neptun
Mieszkańcy:
--

DOMEK CZWARTY - Ceres
Mieszkańcy:
--

DOMEK PIĄTY - Mars
Mieszkańcy:
--

DOMEK SZÓSTY - Minerwa
Mieszkańcy:
--

DOMEK SIÓDMY - Apollo
Mieszkańcy:
--

DOMEK ÓSMY - Diana
Mieszkańcy:
(domek symboliczny)

DOMEK DZIEWIĄTY - Wenus
Mieszkańcy:
--

DOMEK DZIESIĄTY - Wulkan
Mieszkańcy:
--

DOMEK JEDENASTY - Merkury
Mieszkańcy:
--

DOMEK DWUNASTY - Bachus
Mieszkańcy:
--

DOMEK TRZYNASTY - Pluton
Mieszkańcy:
Cole Telis

DOMEK CZTERNASTY - Iris
Mieszkańcy:
--

DOMEK PIĘTNASTY - Somnus
Mieszkańcy:
--

DOMEK SZESNASTY - Nemezis
Mieszkańcy:
--

DOMEK SIEDEMNASTY - Wiktoria
Mieszkańcy:
--

DOMEK OSIEMNASTY - Juventus
Mieszkańcy:
--

DOMEK DZIEWIĘTNASTY - Fortuna
Mieszkańcy:
--

DOMEK DWUDZIESTY - Hekate Trywia
Mieszkańcy:
--

DOMEK DWUDZIESTY - Pomniejsze bóstwa i muzy
Mieszkańcy:
?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz